Software engineering

Software is een onmisbaar deel van automatisering binnen de besturingstechniek. Hierbij is het belangrijk om de klant-eisen en wensen goed vast te leggen. Dit kan door aangeleverde stukken, maar ook zeker door in-house requirementsanalyse. Nadat wij alle gegevens hebben verzameld en gezamenlijk hebben doorgenomen, starten wij met het ontwerp. Aan dit ontwerp liggen meerdere ontwerpmethodieken […]

PLC hardware

De eerste PLC’s bestonden uit logische poorten en timers. Het aanpassen van een schakeling moest gebeuren door het her-bedraden van de PLC. Tegenwoordig zijn PLC’s modulair in opbouw. Hierdoor zijn aanpassingen in een PLC relatief eenvoudig te maken en is het mogelijk wijzigingen in schakelingen, voorwaarden en metingen aan te passen zonder het her-bedraden van […]