Software engineering

Software is een onmisbaar deel van automatisering binnen de besturingstechniek. Hierbij is het belangrijk om de klant-eisen en wensen goed vast te leggen. Dit kan door aangeleverde stukken, maar ook zeker door in-house requirementsanalyse.

Nadat wij alle gegevens hebben verzameld en gezamenlijk hebben doorgenomen, starten wij met het ontwerp. Aan dit ontwerp liggen meerdere ontwerpmethodieken ten grondslag.

Contextdiagrammen, data-flow-diagrammen en proces-activerings-tabellen zijn ons niet vreemd.
Niet alleen verzorgen deze tools controle lagen binnen het ontwerpproces, hiermee hebben we ook een duidelijk beeld van uw klant vraag en onze vertaling hiervan.