PLC hardware

Hardware: de fysieke componenten welke het hart van een geautomatiseerde installatie vormen

De eerste PLC’s bestonden uit logische poorten en timers. Het aanpassen van een schakeling moest gebeuren door het her-bedraden van de PLC. Tegenwoordig zijn PLC’s modulair in opbouw. Hierdoor zijn aanpassingen in een PLC relatief eenvoudig te maken en is het mogelijk wijzigingen in schakelingen, voorwaarden en metingen aan te passen zonder het her-bedraden van een PLC.

PLC’s zijn voorzien van geheugen, in diverse grootte, waardoor programma’s en programma toestanden opgeslagen kunnen worden. Hierdoor zijn PLC’s geschikt om, ook binnen Big-Data, informatie uit te wisselen aan boven- en onderliggende systemen.